Nạp Thẻ

 

Cách nạp cash qua MOMO
  • Chuyển tiền tới số đt : 0928.228.088
  • Nội dung chuyển tiền là ID cần nạp
Cách nạp cash qua ZaloPay
  • Chuyển tiền tới số đt : 0928.228.088
  • Nội dung chuyển tiền là ID cần nạp