[Bảo Trì Cập Nhật] 18h00 ngày 17-01-2018

[Bảo Trì Cập Nhật]
Vào 18h00 ngày 17-01-2018 máy chủ Thiên Di bảo trì 05 Phút để tiến hành cập nhật gồm các nội dung sau : 
*Cập Nhật Boss Thế Giới 95 (100% tỉ lệ rớt 1 món 9x)
*Mở cấp độ 98
*Mở set đồ 9x
*Thêm ngoại trang và set lev 4
*Sửa lại kim tinh đại giảm còn 8%
* Giảm kinh nghiệm nhận được của tắm tiên
* Có thể gia hạn cho Ngoại trang LV4
* Sửa lại hiệu ứng toàn bộ Vũ khí tím 7x - 8x (Hình Ảnh)
* Sửa lại drop (Bảoo Ngọc,Giới chỉ linh văn phổ,Bát quái đồ)
"* Việt Dã Giảm Điểm việt dã còn (100,70,50,40,30) và + thêm tương đương (Bảo Ngọc LV2X2,Bảo Ngọc Lv2X1,Bảo Ngọc Lv1x4,Bảo Ngọc Lv1x3,Bảo Ngọc Lv1x2) -
Về sau (10 điểm Việt dã + Bảo Ngọc LV1x1)"
* Việt Dã không thể lên Thú (Đảm bảo tính chất Việt Dã - Không Phải Moto công thức 1)
* Set Tím Tiên Cầm chuyển dòng tăng tốc độ di chuyển xuống dòng 4 - 6
* Cập nhật thêm LV 5 + 6 của chế tạo bảo Ngọc
* Cập nhật boss 2 Hải Tặc