[Bảo Trì - Cập Nhật] Mở Vấn Đáp - FIX BUG PET 15h00 ngày 23-10-2018