[Bảo Trì - Cập Nhật] Sự kiện Tắm Tiên Vào 16h00-18-10-2018