[Bảo Trì Định Kỳ] 04-12-2018 16h00-17h00

Do máy chủ có hiện tượng giật lag nên máy chủ Thiên Di sẽ bảo trì từ 16h00 ngày hôm nay tới 17h00 để đảm bảo trải nghiệm cho người chơi.

Các đạo hữu hay sắp xếp thời gian hợp lý và chơi game vui vẻ !