• Thông tin game

  • Phiên bản: V3.0.1
  • Dung lượng: 700 MB
  • Ngày cập nhật: 12/07/2019
  • Cấu hình tối thiểu: 
    Pentium IV (2.5Ghz) l RAM 512MB l HDD 2GB l VGA Geforce 128MB
  • Cấu hình đề nghị: 
    Core 2 Duo (3.0Ghz) l RAM 2GB l HDD 3GB l VGA Geforce 512MB

Bản đầy đủ - Máy chủ 

Bản Cài Đặt EXE (760 Mb)  Tải Về
   

Bản RAR (766 Mb)