Kết Thúc Alpha Test ngày 20-09-2018

Để chuẩn bị cho ngày open được chu đáo máy chủ Thiên Di của Thục Sơn Độc Bá sẽ bảo trì trong ngày hôm nay tới ngày open . Cụ thể lịch khai mở máy chủ chính thức sẽ được đăng tải trên Fanpage hoặc trang chủ : http://docba.net